distance learning zdalne
zdalne.umlub.pl

Szanowni Państwo,

Poniższa strona została stworzona w celu przekazania najważniejszych informacji, wytycznych, instrukcji dotyczących zdalnego nauczania na Uniwerystecie Medycznym w Lublinie.
Poniżej będą sukcesywnie zamieszczane materiały dotyczące wymienionego tematu. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie zawartości.

Dziękujemy.

Aktualności:
 • 28.10.2020

  Dnia 29.10.2020 w Filii Biblioteki UM w Lublinie w CSM (ul. Chodźki 4) na poziomie -1 została uruchomiona pracownia komputerowa do zdalnego nauczania dla Studentów i Asystentów. Dostęp w portierni CSM za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej w godzinach 7-22 od poniedziałku do niedzieli. Podczas korzystania z pracowni wymagane jest stosowanie się do wytycznych GIS oraz Regulaminu Studiów. Zapraszamy!
 • 18.10.2020

  Szanowni Państwo

  Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska wydał komunikat w sprawie funkcjonowania Uczelni i kształcenia w trybie zdalnym.

  Od 19.10.2020 r. decyzją JM Rektora uczelnia, do odwołania, przechodzi na nauczanie zdalne. W formie kształcenia kontaktowego odbywać się będzie kształcenie praktyczne na ostatnich latach nauczania na następujących kierunkach:
  1)jednolite studia magisterskie, lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna;
  2)studiach I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, higiena stomatologiczna, techniki dentystyczne, elektroradiologia, biomedycyna;
  3)studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia, elektroradiologia, biomedycyna, kosmetologia.

  Prosimy o obejrzenie poniższego filmu:


 • 15.10.2020

  Szanowni Państwo,

  W związku z informacjami przedstawionymi podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, pragnę poinformować Państwa, że decyzją JM Rektora w naszej uczelni utrzymany zostanie tryb nauczania realizowany dotychczas, tj zajęcia praktyczne nadal będą realizowane w formie kontaktowej.

  Pragnę zapewnić, że uważnie obserwujemy dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną. Nie wykluczamy możliwości podjęcia decyzji o czasowym zamknięciu Uniwersytetu.

  Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

  Prof. dr hab. Kamil Torres
  Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki


 • 13.10.2020

  Rozpoczął się montaż sieci bezprzewodowej (AP) w Collegium Pharmaceuticum.


 • 13.10.2020

  Montaż sieci bezprzewodowej (AP) w SPSK 1 planowany jest w jednostkach:

  1. Klinika Chirurgii Ogólnej
  2. Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
  3. Klinika Ginekologii
  4. Klinika Chorób Zakaźnych
  5. Klinika Hematoonkologii
  6. Klinika Chirurgii Naczyń
  7. Klinika Chirurgii Urazowej
  8. Klinika Okulistyki Ogólnej
  9. Klinika Chirurgii Siatkówki
  10. Klinika Mikrochirurgii Jaskry


 • 12.10.2020

  Otwarte spotkanie informacyjne 13.10.2020 - szczegóły: Otwórz
  Zapis audio z zakończonego spotkania: Odtwórz Pobierz


 • 09.10.2020

  W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym montaż sieci zostanie rozpoczęty od jednostek:

  1. Oddział Patologii Noworodków
  2. Oddział Patologii Niemowląt


 • 09.10.2020

  W SPSK 4, sieć zostanie uruchomiona w pierwszej kolejności w jednostkach:

  1. Zakład Radiologii Lekarskiej
  2. Zakład Medycyny Nuklearnej
  3. Zakład Fizjoterapii Klinicznej
  4. Klinika Neurochirurgii
  5. Klinika Nefrologii
  6. Klinika Rehabilitacji
  7. Klinika Ortopedii
  8. Klinika Reumatologii
  9. Klinika Gastrologii
  10. Klinika Pulmunologii


 • 09.10.2020

  W budynku Collegium Didacticum została uruchomiona sieć bezprzewodowa i jest dostępny Internet dla pracowników.


 • 25.09.2020

  Szkolenie z zakresu pracy z BigBlueButton odbyło się w piątek 25 września o godz. 12:00. Nagranie ze szkolenia będzie udostępnione, zatem jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w szkoleniu, będzie mógł je obejrzeć w terminie późniejszym.


 • 23.09.2020

  W dniu 2020-09-23 o godz. 9:00 w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Platformą Zdalnego Nauczania odbyło się szkolenie dla pracowników dziekanatów na temat zakładania kursów zdalnych na platformie e-learningowej Moodle. Pracownicy zostali przeszkoleni celem rozłożenia obciążenia pracą administratorów platformy.


Lista osób powołanych do Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego:
 • prof. dr hab. n. med. Kamil Torres - Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki (przewodniczący zespołu)
 • prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki – Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego (zastępca przewodniczącego zespołu)
 • Prof. dr hab. n. med. Agata Filip – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr n. med. Jarosław Sobieszczański – Prodziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
 • dr n. med. Wiesław Fidecki – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 • dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
 • dr hab. n. med. Katarzyna Drabko – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. med. Paweł Miotła – Prodziekan Wydziału Lekarskiego
 • dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop – Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
 • mgr Jarosław Dzierżek - Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania
 • mgr Jan Korulczyk – Centrum Symulacji Medycznej
 • inż. Piotr Marciniak – Centrum Symulacji Medycznej
 • lic. Marcin Rusinek – Centrum Symulacji Medycznej
 • mgr Michał Jałocha – Dział Kształcenia
 • inż. Wacław Urbański – Dział ds. Systemów Informatycznych
 • mgr inż. Marcin Marcewicz - Dział Wsparcia Informatycznego
 • mgr Marcin Hus – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Terminarz spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego:
 • 15.09.2020 - zakończone
 • 18.09.2020 - zakończone
 • 24.09.2020 - zakończone
 • 02.10.2020 - zakończone
 • 09.10.2020 - zakończone
 • 16.10.2020 - zakończone
 • 23.10.2020 - zakończone
 • 30.10.2020 - planowane
Zarządzenia:
 • Zarządzenie Rektora nr 161/2020 z dn. 18-10-2020: Otwórz
 • Zarządzenie Rektora nr 126/2020 z dn. 15-09-2020: Otwórz
 • Zarządzenie Rektora nr 141/2020 z dn. 25-09-2020: Otwórz
  Załączniki - 141/2020: Pobierz

Akty prawne:
 • Aktualnie brak

Rozporządzenia:
 • Aktualnie brak
Instrukcje:
Filmy:
Nr telefonu alarmowego do Centrum Edukacji Medycznej, czynny w dni powszednie w godzinach od 16 do 21 oraz w weekendy od 10.00 do 16.00, tylko w sprawach związanych z ewentualnymi pytaniami związanymi z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 690 407 028

Narzędzia zdalnego nauczania:
 • Moodle UM (rok akademicki 2020/2021 - AKTUALNE): Otwórz
 • Moodle UM (rok akademicki 2019/2020 i wcześniejsze lata - ARCHIWUM): Otwórz
 • Pakiet Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS): Otwórz
Resetowanie haseł: Formularze:
 • Formularz rejestracji odbytych zajęć online (TYLKO DLA PROWADZĄCYCH): Otwórz
 • Formularz wniosku dla spotkania ZOOM UM (TYLKO DLA PRACOWNIKÓW UM): Otwórz
Adresy mailowe - informacja / pomoc techniczna

Moodle UM:
 • zdalne.lek1@umlub.pl – dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 • zdalne.lek2@umlub.pl – dla Wydziału Lekarskiego
 • zdalne.farm@umlub.pl – dla Wydziału Farmaceutycznego
 • zdalne.zdr@umlub.pl – dla Wydziału Nauk o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego
Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS):
 • 365@umlub.pl – dla wszystkich Wydziałów UML
Ważne strony internetowe:
 • Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna: Otwórz
Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP)

Od nowego roku akademickiego rusza Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które:
- mają złe samopoczucie psychiczne,
- znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
- mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
- mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
- mają nastroje depresyjne,
- doświadczają napadów lęków i paniki,
- dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

Osoby, które zgłoszą się do UPP mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego UPP w UMLUB?

Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „ częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z UPP w UMLUB?

Należy zarejestrować się korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://upp.umlub.pl/ Otwórz (formularze w j. polskim i angielskim) lub telefonicznie/SMS bezpośrednio do pracowników UPP.
Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messanger/Whats up) bądź w formie spotkań kontaktowych. Do tego celu dedykowane jest specjalne pomieszczenie (pokój nr 213, II piętro Collegium Didacticum, ul. Chodźki 7).
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Kto udziela pomocy?

Pracownicy UPP to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:
- Dr Joanna Milanowska – tel. 691 967 338 – pomoc w języku angielskim i polskim
- Dr hab. Ewa Humeniuk – tel. 502 379 040 – pomoc w języku polskim

Osoby zgłaszające się do UPP mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.
Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.

kontakt
-->